BARTS

 

Zdokonalovací kurz - Neodkladná péče v polních podmínkách BARTS (Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills)

 

Platnost certifikátu 5 let od data vydání.

 

Cíl: prohloubit a zdokonalit vědomosti a dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách.

Určení: zdravotnický pracovník – zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 105/2011 Sb.

Kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona 105/2011 Sb.

Místo konání: FVZ Hradec Králové

Doba trvání: 3 dny

Počet účastníků: 12 - 15 (min. 12)

Školitel: KVŠLUM, KVCH, KVVL, vivárium, externí instruktoři - garant plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

Náplň: praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách

Zakončení: závěrečný test + praktická zkouška

Náplň: praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách

 

POKYNY KE KURZU