R-BARTS

 

INOVAČNÍ KURZ NEODKLADNÁ  PÉČE  V POLNÍCH  PODMÍNKÁCH

(Retention Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills)

(R-BARTS)

 

Platnost certifikátu 5 let od data vydání.

 

Cíl: Zopakovat a prohloubit vědomosti, procvičit dovednosti při poskytování první pomoci u akutních stavů v polních podmínkách

 

Určení: zdravotnický pracovník – zaměstnanec vojenské správy, který vykonává zdravotnické povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb.

Kurz je určen pro absolventy BARTS – před vypršením platnosti certifikátu (tj. 5 let).

 

Kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost k výkonu zdravotnického  povolání podle Zákona č. 105/2011Sb.; úspěšné absolvování kurzu BARTS

 

Místo konání: FVZ Hradec Králové

 

Doba trvání: 3 dny

 

Počet účastníků: 12 - 15 (min. 12)

 

Školitel: KVŠLUM, KVCH, KVVL, vivárium, externí instruktoři - garant plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

 

Náplň: praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách

 

Zakončení: závěrečný test + praktická zkouška

Náplň: praktický nácvik úkonů 1. lékařské pomoci u akutních stavů v polních podmínkách

 

POKYNY KE KURZU