Speciální kurz – Rozšířená první pomoc v poli – CLS course (Combat Lifesaver Course)

 

Platnost osvědčení 5 let od data vydání.

 

Cíl: získání vědomostí a návyků v poskytování rozšířené první pomoci za mimořádných situací
v polních podmínkách

Určení: příslušníci jednotek zařazeni na zdravotnické funkce jako druhá odbornost

Kvalifikační předpoklady: absolvování týdenního speciálního kurzu První pomoc v poli (PPP)

Místo konání: FVZ Hradec Králové

Doba trvání: 2 týdny

Počet účastníků: 12-15 (min. 12)

Školitel: FVZ – KVŠLUM, garant plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

Náplň: teoretická a praktická příprava dle učebního programu kurzu

Zakončení: závěrečný test, praktická zkouška