SPECIÁLNÍ KURZ – REPETITORIUM ROZŠÍŘENÉ PRVNÍ POMOCI V POLI (R-CLS COURSE)

 

Platnost osvědčení 5 let od data vydání.

 

Cíl: zdokonalit a rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci v poli

Určení: příslušníci jednotek zařazeni na zdravotnické funkce jako druhá odbornost

Kvalifikační předpoklady: výhradně pro úspěšné absolventy CLS kurzu, min. 3 roky po jeho absolvování

Místo konání: FVZ Hradec Králové

Doba trvání: 5 dnů

Počet účastníků: 8-12

Školitel: FVZ – KVŠLUM, garant plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

Náplň: teoretická a praktická příprava dle učebního programu kurzu

Zakončení: závěrečný test, praktická zkouška