Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
 1. HURIKÁN KATRINA - JAKÉ POUČENÍ?
 2. Sofistikované automatizované pomůcky pro KPR

 3. AKUTNÍ LETÁLNÍ OTRAVA KYSELINOU FLUOROVODÍKOVOU
 4. HROMADNÝ VÝSKYT PORANĚNÝCH PO EXPLOZI
 5. testy na chronický abúzus alkoholu
 6. neodkladná resuscitace - kpr 2005
 7. Zneužívání gamma-hydroxybutyrátu ( GHB) a jeho derivátů, předávkování a otravy
 8. Melatonin v perioperační a v intenzivní medicíně
 9. Modafinil – nová „ magic bullet“ při únavě a spánkové deprivaci lékařů v urgentní a intenzivní medicíně?
 10. VZDUŠNÁ EVAKUACE PACIENTŮ V KRITICKÉM STAVU
 11. KRČNÍ PÁTEŘ A MÍCHA A NESTABILNÍ ŠÍJE
 12. Úrazy a poranění mozkolebeční, spinální, končetinová
 13. Zmatek a chaos je příčinou zbytečného váhání a zdržování v urgentních situacích

 14. KDY UKONČIT V TERÉNU KPR?

 15. Mezinárodní letecká evakuace pacientů v kritickém stavu

 16. Problémy s urgentní diagnostikou při katastrofách

 17. Progesteron sníží mortalitu mozkolebečních poranění o polovinu?

 18. První pomoc při poranění hrudníku

 19. Public access defibrillation - soudobé výhrady oproti úvodnímu nadšení

 20. Stručný instruktivní souhrn ze směrnic kardiopulmonální resuscitace podle Evropské rady pro resuscitaci z roku 2005

 21. Vysoké riziko náhlé smrti po propuštění z vězení

 22. Zmatek a chaos je příčinou zbytečného váhání a zdržování v urgentních situacích

 23. POTŘEBUJEME LÉKAŘE PRO VÝJEZDY DO TERÉNU V AKUTNÍCH PŘÍPADECH?

 24. V ČEM SE LZE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ POUČIT OD HASIČŮ?

MUDr. Pavel Urbánek, ÚSZS v Brně

 1. HPZ – první a rozhodující minuty zásahu ZZS