SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (SK_PPP)

 

Platnost certifikátu 5 let od data vydání.

 

Cíl: získání základních návyků a dovedností v první pomoci

Určení: vojáci z povolání (není určen pro lékaře a zdravotní sestry)

Kvalifikační předpoklady: nejsou stanoveny

Místo konání: FVZ Hradec Králové

Doba trvání: 5 dnů 

Počet účastníků: 15–30 (min. 6)

Školitel: FVZ – KVŠLUM garant plk. MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

Náplň: první pomoc při úrazech a jiných náhlých příhodách

Zakončení: test, praktická zkouška