Užitečné odkazy:

European Resuscitation Council - www.erc.edu

Česká rada pro resuscitaci - www.resuscitace.cz

KPR Guidelines 2010

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny - www.csarim.cz

Česká kardiologickí společnost - www.kardio-cz.cz/

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP - www.svl.cz

Česká lékařská komora - www.lkcr.cz

Třídění

Automatická externí defibrilace

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof - http://www.urgmed.cz/

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové - www.zsa.cz

Slovník cizích slov - ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání