PŘIHLÁŠKA

 

Přihláška word
Přihláška zip

Přihlášky podle uvedeného vzoru s vyjádřením velitele útvaru zasílejte přímo na – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, oddělení zabezpečení výuky (dále jen OdZV).

O zařazení (příp. nezařazení) do školicí akce v trvání do 3 měsíců jsou žadatelé informováni pozvánkou, nejpozději 10 dnů před jejím zahájením. V případě zařazení do školicí akce jsou vysláni vnitřním rozkazem velitele útvaru.

Součástí pozvánky jsou i organizační pokyny spojené s příjezdem, zahájením školicí akce a ubytováním, které je nezbytné dodržet. V opačném případě může být žadatel ze školicí akce vyřazen.

V případě, že je žadatel zařazen do školicí akce, ale z vážných důvodů, se akce nemůže zúčastnit, oznámí tuto skutečnost písemně na OdZV  (případně telefonicky na č. 253162 nebo fax. 253153).