V. Hradecké vakcinologické dny, 1.-3.10.2009
 1. Štěpán J.: Jak a dle čeho posuzovat HPV vakcíny v klinické praxi?

 2. Pazdiora P.: Rotavirové infekce, zkušenosti s očkováním v ČR a ve světě

 3. Kubátová G.: Očkování z pohledu praktického dětského lékaře

 4. Chlíbek R., Doležal T.: Desetivalentní konjugovná pneumokoková vakcína a její přínosy v podmínkách České republiky

 5. Halada P.: Význam očkování v prevenci adenokarcinomů děložního hrdla

 6. Mihál V.: Rotaviry – nejčastější původci průjmů u malých dětí

 7. Prymula R.: Současnost a budoucnost vakcinace

 8. Cabrnochová H.: Změny očkovacího kalendáře

 9. Karen I.: Očkování pacientů v ordinaci praktického lékaře, současné možnosti a reality

 10. Chlíbek R.: Očkovací schémata v Evropě.

 11. Hudečková H.: Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě

 12. Havlík J.: Jak ovlivnilo očkování výskyt klíšťové meningoencefalitidy v ČR

 13. Škovránková J.: Očkování rizikových dětí

 14. Vlasich C.: Interdermal influenza vaccination – advanced approach to seasonal influenza immunisation

 15. Fedson D.: Pneumococcal vaccination programmes for eldery and risk-people in Europe

 16. Van der Linden M.: Nové pneumokokové vakcíny (PCV 13)

 17. Prymula R.: Pandemie a prevence pneumokokových nákaz

 18. Šimurka P.: Štefkovičová M.: Současný stav očkování proti rotavirům na Slovensku

 19. Wallenfels J.: Selektivní vakcinace TBC v ČR

 20. Thon V.: Vrozené imunodeficience a imunitní aspekty BCG vakcinace

 21. Pospíšil Z., Lány P. a kol.: Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře

 22. Lány P., Pospíšil Z. a kol.: Chřipka jako zoonóza

 23. Havlíčková M a kol.: Klinické formy sezónní, aviární a nové chřipky u člověka

 24. Jiřincová H. a kol.: Laboratorní zkušenosti s diagnostikou pandemic H1N1 2009 a situace v ČR

 25. Pazdiora P.: Zkušenosti s činností v ohnisku VHA

 26. Kosina P.: Cestování s dětmi do zahraničí – doporučená očkování a vztah k pravidelnému očkovacímu kalendáři

 27. Stejskal F.: Možnosti prevence a profylaxe malárie

 28. Manďáková Z.: Průjmy cestovatelů – vývoj cestovatelských vakcín

 29. Smetana J.: Očkování proti tetanu

IV. Hradecké vakcinologické dny, 18.-20.9.2008 - přednášky
 1. Trendy v prevenci pneumokokových infekcí (prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D.)
 2. Možné strategie v očkování proti pertusi (doc. MUDr. R. Chlíbek, Ph.D.)
 3. Perspektivy prevence cervikálního karcinomu (MUDr. J. Sláma)
 4. Nové trendy ve vakcinologii (prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D.)
 5. Nové přístupy ke konstrukci vakcín(doc. MUDr. I. Kohl, CSc.)
 6. Současnost očkování proti virovým hepatitidám(doc. MUDr. R. Chlíbek, Ph.D.)
 7. Současný přístup k očkování proti HPV – kam se ubírají nová doporučení(prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D.)
 8. Silgard - 2 roky od registrace první HPV vakcíny (MUDr. J. Štěpán, CSc.)
 9. RotaTeqpentavalentní vakcína proti rotavirům, aktuální údaje z ČR (doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc.)
 10. Černý kašel a vývoj ochrany před ním (prof. MUDr. J. Havlík, DrSc.)
 11. Epidemiologie pertuse v ČR a srovnání s ostatními evropskými státy (MUDr. K. Fabiánová)
 12. Diagnostika a klinika pertuse (doc. MUDr. V. Marešová, CSc.)
 13. Clinical Overview of GSK`s ASO4 Adjuvanted Vaccine (G. Maechler)
 14. Pneumokokové pneumonie u dětí(doc. MUDr. V. Marešová, CSc.)
 15. Slizniční imunita a očkování PCV7 (MUDr. Z. Vančíková, CSc.)
 16. Seasonal Influenza Vaccination by Intradermal Microinjection (F. Weber)
 17. Pneumokoková polysacharidová vakcína a její úloha v pandemii chřipky(prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D.)
 18. Surveillance invazivních pneumokokových onemocnění v České republice (MUDr. P. Křížová, CSc.)
 19. Nové poznatky v epidemiologii klíšťové encefalitidy ovlivněné současnými enviromentálními změnami (RNDr. M. Daniel, DrSc.)
 20. Poliomyelitida, epidemiologická situace a očkování (MUDr. J. Částková, MUDr. R. Králová)
 21. Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí (MUDr. M. Havlíčková)
 22. Pohled praktických lékařů na očkování proti chřipce (MUDr. J. Smetana)
 23. Změny ve výskytu tularémie v Západočeském kraji a ČR, možnosti vakcinace(doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc.)
 24. Aktuální situace v epidemiologii spalniček v rámci EU (prof. MUDr. M. Špliňo, DrSc.)
 25. Očkování proti varicele (MUDr. P. Kosina)
 26. Komplikace varicely v dětském věku (MUDr. V. Szabadosová, MUDr. D. Hudáčková)

III.Hradecké vakcinologické dny, 2.-3.11. 2007 - přednášky

Vydavatel těchto prezentací nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých přednášek. Žádná část zveřejněných prezentací nesmí být bez předchozího souhlasu jednotlivých autorů kopírována nebo jinak rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování, např. v podobě přednášky nebo publikace. V případě použití prezentovaných dat je nutné vždy uvádět jméno autora, jako citovaný zdroj těchto dat.

 1. Nové trendy vakcinologie v praxi (prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.)

 2. Současný pohled na očkování proti varicele (MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.)

 3. Možnosti prevence cervikálního karcinomu (doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc.)

 4. Novinky v očkování ve světě (prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.)

 5. Současná strategie WHO v oblasti očkování (MUDr. Alena Šteflová)

 6. Nové pohledy na nepovinná očkování u dětí (MUDr. Hana Cabrnochová)

 7. Strategie imunizace na Slovensku a očkovací kalendář (doc. MUDr. Henrieta Hudečková, Ph.D.)

 8. The introduction of the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine into European national immunization programs (NIP) (prof. MUDr. Ralf René Reinert)

 9. HPV Vaccination and Silgard (prof. MUDr. Slawomir Majewski)

 10. Měnící se epidemiologie klíšťové encefalitidy (doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.)

 11. Klíšťová meningoencefalitida - klinika, léčba, následky a předcházení nemoci (MUDr. Václav Chmelík)

 12. Jak a koho očkovat proti vzteklině (MUDr. Petr Kümpel)

 13. Rotavirové infekce – základní charakteristiky, výskyt v ČR (doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.)

 14. Klinický obraz rotavirových infekcí, jejich léčba a možnosti prevence, RotaTeq – pentavalentní vakcína proti rotavirům (MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.)

 15. Pohled pediatra na očkování proti rotavirům (MUDr. Hana Cabrnochová)

 16. Očkování proti pandemickému viru chřipky v kontextu ostatních opatření (MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.)

 17. Co nového přinesl chřipkový kongres – Toronto, červen 2007 (prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.)

 18. Perspektivy pneumokokové vakcinace v České republice (MUDr. Pavla Křížová, CSc.)

 19. Analýza selhání Hib vakcinace v České republice (MUDr. Pavla Křížová, CSc.)

 20. Vakcíny a podpůrná terapie HIV/AIDS (doc. MUDr. Pavel Boštík,  Ph.D.)

 21. Očkování proti herpes zoster (doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.)

 22. Imunoprofylaxe RSV infekce (MUDr. Martin Čihař)

 23. Klíšťová encefalitis v Západočeském kraji, zkušenosti s očkováním (doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.)

 24. Zmeny v očkovaní na Slovensku v ostatných rokoch (MUDr. Eva Máderová, CSc.)

 25. Farmakoekonomické aspekty pneumokokové vakcíny Prevenar (MUDr. Michal Prokeš)

II.Hradecké vakcinologické dny 2006 - přednášky

Aplikovaná proteomika - pro studenty FaF

Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek - přednášky z konference

2008

2007

Přednášky pro střední zdravotnický personál

Přednášky katedry epidemiologie

MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

MUDr. Roman Šindelář

MUDr. Jan Smetana

RNDr. Marie Vacková, CSc.

doc. Ing. Marie Hartmanová, Ph.D.

II.Hradecké vakcinologické dny 19.10. – 21.10. 2006 - PREZENTACE

Katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny

Ostatní

prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.