Adresa

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany
Třebešská 1575
500 01  Hradec Králové

 

IČO: MO Praha 60162694
DIČ: CZ 60162694

www

http://fvz.unob.cz

Sekretariát děkana

tel.: 973 253 101, fax: 495 513 018

e-mail: komarkova@pmfhk.cz

Otázky, týkající se studia magisterského a bakalářského programu

tel. 973 253 022, 973 253 125, 973 253 060, fax: 973 253 153

student@pmfhk.cz

Otázky, týkající se doktorských studijních programů

tel. 973 253 147, 973 253 028

e-mail: sachova@pmfhk.cz 

Telefonní ústředna

973 251 111